The First National Exhibition of Cartoon Art, Shanghai, 1936
The First National Exhibition of Cartoon Art, Shanghai.

from right : Chen Ke Cheng, Fan Gong Zhan(the superintendent of education of Shanghai),
Huang Yao, Huang Miao Zi, Zhang Zheng Yu.

Cartoonist mountaineering in ChungQing
Paint by Wang Zi Mei
(Top) Cai Yea Hong, Ding Cong, Lu Zhi Yang, Chang Ying Chao.
(Middle) Chang Le Zhi, Gao Long Sheng, Lu Shao Fei, Chang Zheng Yu, Chang Guang Yu, Huang Yao, Te Wei, Zhu Jin Lou, Lu Tian, Wang Zi Mei.
(Buttom) Huang Miao Zi, Ye Qian Yu, Liang Bai Bo, Wang Dun Qing.


The list of Cartoonists at The First National Exhibition of Cartoon Art
close