02c1_33
(from left) Lu Zhi Yang, Wang Le Tian, Liao Mo Lin,
(behind) Huang Yao, Zhang Guang Yu, Ding Cong, Gao Long Sheng.
  Close